Hoe ziet een industrieel proces er eigenlijk uit?

De industrie, met al haar fabrieken en grote metaalkleurige constructies. We kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen vanaf de buitenkant, maar wat gebeurt er eigenlijk aan de binnenkant van al die fabrieken en constructies? Dat is voor de meesten van ons een groot vraagteken. Om je hier een beetje een beeld van te geven wordt hieronder kort beschreven hoe een industrieel proces er uitziet. Lees dus vooral door!

Het kloppend hart: de productie apparatuur

De belangrijkste onderdelen van een industrieel proces zijn vaak één of meerdere aan elkaar gekoppelde machines die een grondstof of deelproduct bewerken. Hoe groot deze machines zijn en hoe deze werken is volledig afhankelijk van de grondstof of het deelproduct dat bewerkt wordt. De vorm van plastic manipuleren vraagt namelijk logischerwijs een hele andere aanpak dan het omzetten van gas in vloeistof, om maar een voorbeeld te noemen.

Het leidingsysteem

De manier waarop de grondstoffen, hulpstoffen, energie en warmtebeheersing wordt geregeld is vaak middels een gigantische hoeveelheid leidingen. Dit geheel bij elkaar noemen we het leidingsysteem. Wanneer de productie apparatuur het kloppend hart vormen, is het leidingsysteem vergelijkbaar met bloedvaten waardoor cruciale vloeistoffen stromen. Net als bij het menselijk lichaam werkt het één niet zonder het ander.

Opslag

Tot slot is er vaak een opslagplaats. Hier komt het complete (deel)product terecht aan het einde van het productieproces. Soms is dit een grote tank, andere keren een magazijn. Zonder deze opslag zou er een logistieke nachtmerrie ontstaan, maar toch is dit het minst belangrijke onderdeel van het proces omdat het niet rechtstreeks bijdraagt aan het industriële proces.

Simpel en toch ingewikkeld

Deze uitleg is een simplificatie van de realiteit. Hoewel het vrij goed overeenkomt, kunnen de bovenstaande onderdelen natuurlijk op ontelbaar veel verschillende manieren worden ingevuld! We hopen in ieder geval dat je nu een beter beeld hebt van industriële processen!